BlockAdBlock

Wykryto wtyczkę Adblock zainstalowaną w przeglądarce. Niektóre treści na stronie mogą nie wyświetlać się poprawnie.

Samodzielne Stanowisko ds. Audytu Wewnętrznego

Marta Cybulska
Pokój: 106 (I piętro)
tel.: 41-273-83-52
e-mail: marta.cybulska@starachowice.eu


Do zadań Samodzielnego Stanowiska ds. Audytu Wewnętrznego należy:

1. Przeprowadzanie czynności audytowych w komórkach organizacyjnych urzędu oraz miejskich jednostkach organizacyjnych.

2. Opracowywanie planów audytu wewnętrznego zgodnie z odrębnymi przepisami.

3. Realizacja zadań audytowych, w szczególności:
1) ustalanie zasad i procedur przeprowadzania audytu wewnętrznego,
2) opracowywanie i prowadzenie stałych akt audytu wewnętrznego, w celu gromadzenia informacji dotyczących obszarów, które mogą być przedmiotem audytu wewnętrznego,
3) prowadzenie bieżących akt audytu w celu dokumentowania przebiegu i wyniku zadań audytowych,
4) sporządzanie i przekazywanie Prezydentowi Miasta sprawozdań z realizacji rocznego planu audytu wewnętrznego.

Author: Agata Maciąg
agata.maciag@starachowice.eu

Szybki kontakt:

Urząd Miejski w Starachowicach
ul. Radomska 45
27-200 Starachowice

Tel: 41-273-82-00
Fax: 41-274-63-05

e-mail: skrzynkapodawcza@um.starachowice.pl

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Accept