BlockAdBlock

Wykryto wtyczkę Adblock zainstalowaną w przeglądarce. Niektóre treści na stronie mogą nie wyświetlać się poprawnie.

Zespół Kontroli Wewnętrznej

Monika Koszarska
Stanowisko: inspektor
Pokój: 106 (I piętro)
tel.: 41-273-83-52
e-mail: monika.koszarska@starachowice.eu

Do zadań Zespołu Kontroli Wewnętrznej należy:

1. Prowadzenie kontroli poszczególnych komórek organizacyjnych urzędu oraz miejskich jednostek organizacyjnych.

2. Nadzór nad wykonywaniem przez komórki organizacyjne urzędu i przez miejskie jednostki organizacyjne zaleceń pokontrolnych z kontroli wewnętrznej i zewnętrznej.

3. Przeprowadzanie kontroli zalecanych przez organy kontrolne zewnętrzne.

4. Sprawdzanie prawidłowości wydawania środków pochodzących z dotacji celowych udzielonych przez gminę dla jednostek spoza sektora finansów publicznych.

5. Koordynowanie działań komórek organizacyjnych Urzędu i miejskich jednostek organizacyjnych związanych z zapewnieniem w Gminie Starachowice funkcjonowania kontroli zarządczej.

Author: Agata Maciąg
agata.maciag@starachowice.eu

Szybki kontakt:

Urząd Miejski w Starachowicach
ul. Radomska 45
27-200 Starachowice

Tel: 41-273-82-00
Fax: 41-274-63-05

e-mail: skrzynkapodawcza@um.starachowice.pl

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Accept