BlockAdBlock

Wykryto wtyczkę Adblock zainstalowaną w przeglądarce. Niektóre treści na stronie mogą nie wyświetlać się poprawnie.

Informacja Prezydenta Miasta Starachowice o wywieszonym na tablicy ogłoszeń wykazie

PREZYDENT MIASTA STARACHOWICE

działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z późniejszymi zmianami )

i n f o r m u j e:

na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Starachowicach ulica Radomska nr 45 na okres 21 dni wywieszony został następujący wykaz, nieruchomości gruntowych zabudowanych budynkami niemieszkalnymi, oznaczonych numerami działek 2162/12 i 2163 (obręb 0004), o łącznej powierzchni 0,3856 ha, położonych przy ul. Ostrowieckiej 8, przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, według załącznika opublikowanego na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Starachowicach starachowice.eu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.um.starachowice.pl

Szczegółowych informacji udziela Referat Geodezji i Zarządzania Nieruchomościami pok. 104 telefon 41/273-82-58

PREZYDENT MIASTA

STARACHOWICE

Marek Materek

 

 

Przekierowanie na wykaz

Autor: Marek Uliński
marek.ulinski@starachowice.eu

Szybki kontakt:

Urząd Miejski w Starachowicach
ul. Radomska 45
27-200 Starachowice

Tel: 41-273-82-00
Fax: 41-274-63-05

e-mail: skrzynkapodawcza@um.starachowice.pl

Pliki cookie pomagają nam udostępniać nasze usługi. Korzystając z tych usług, zgadzasz się na użycie plików cookie. Akceptuję