BlockAdBlock

Wykryto wtyczkę Adblock zainstalowaną w przeglądarce. Niektóre treści na stronie mogą nie wyświetlać się poprawnie.

stos dokumentów

Raporty ewaluacyjne

Raport z ewaluacji, dostępny dla każdego, to efekt końcowy kilkutygodniowej pracy zespołu wizytatorów ds. ewaluacji w szkole lub innej placówce oświatowej.

 

Jest źródłem informacji na temat badanej placówki. Określa poziom spełniania wymagań stawianych szkołom przez państwo. Tworzy opis pozwalający rodzicom, uczniom, nauczycielom i wszystkim zainteresowanym dowiedzieć się, jak wartościowe są działania podejmowane w szkole. Czy uczniowie czują się w niej bezpiecznie, czy nauczyciele stwarzają im warunki do rozwoju na miarę ich możliwości, czy szkoła inspiruje do aktywności, czy ocenia sprawiedliwie i w sposób sprzyjający uczeniu się, jaką ma koncepcję działania.

Raporty zawierają wyniki badań ankietowych i rozmów, jakie wizytatorzy przeprowadzają z nauczycielami, uczniami, rodzicami czy przedstawicielami instytucji współpracujących ze szkołą, ale też zapisy z ich własnych obserwacji podczas lekcji i przerw. Dla każdego z wymagań opisanych w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej wizytatorzy sporządzają osobny komentarz. Określa on nie tylko poziom, na jakim w badanej szkole realizowane jest dane wymaganie (od A - bardzo wysoki do E - niski), zawiera także konkretne przykłady. Każdy zainteresowany dowie się więc z raportu, jakie szkoła proponuje indywidualne programy nauczania, zajęcia pozalekcyjne czy wyrównawcze, a nawet jakie są formy prowadzenia lekcji wf. Znajdzie listę akcji społecznych, inicjatyw artystycznych czy rozgrywek sportowych, w których uczestniczą uczniowie. Sprawdzi, jakim sprzętem dysponuje szkoła, o której zaczynają się lekcje, czy jest monitoring, czy jest problem z palaczami. Dowie się wreszcie, ile procent nauczycieli w danej placówce to tacy, „na których lekcje idzie się z przyjemnością”, a ilu „lekcji nie chce się słuchać, bo są nudne” (cytaty z raportu z ewaluacji jednego z krakowskich liceów ogólnokształcących).
Raport z ewaluacji pomaga rodzicom jeszcze lepiej poznać szkołę, do której chodzi ich dziecko – bądź podjąć decyzję, w jakiej placówce powinno kontynuować edukację. Jest pomocny nauczycielom i dyrekcji w planowaniu rozwoju szkoły. Organom prowadzącym i władzom oświatowym służy do prowadzenia efektywnej polityki oświatowej.

Źródło: www.npseo.pl

Raporty z ewaluacji w poszczególnych placówkach oświatowych

 

Nazwa Przedszkola Rok
2016 2015  2014 2013 2012
 Przedszkole Miejskie nr 2  x  x Raport  x  x
 Przedszkole Miejskie nr 6  x  x Raport  x  x
 Przedszkole Miejskie nr 7 Raport  x  x  x  x
 Przedszkole Miejskie nr 10  x  x  x  x Raport
 Przedszkole Miejskie nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi  x  x  x  x Raport
 Przedszkole Miejskie nr 13  x Raport  x  x  x
 Przedszkole Miejskie nr 14  x  x  x  x  x
 Przedszkole Miejskie nr 15  x  x Raport  x  x

 

Nazwa Szkoły      Rok
 2019 2018  2017 2016 2015
 Szkoła Podstawowa nr 1  x
 x  x  Raport  x
 Szkoła Podstawowa nr 2  x  x  x  x  Raport
 Szkoła Podstawowa nr 6  Raport  x  x  x  x
 Szkoła Podstawowa nr 9   x  x  x  x  x
 Szkoła Podstawowa nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi  x  x  x  x  x
 Szkoła Podstawowa nr 11  Raport  x  x  x  x
 Szkoła Podstawowa nr 12  x  x  x  x  Raport
 Szkoła Podstawowa nr 13  x  x  x  x  x

 

 

 

 

 

 

Author: Monika Gross
monika.gross@starachowice.eu

Szybki kontakt:

Urząd Miejski w Starachowicach
ul. Radomska 45
27-200 Starachowice

Tel: 41-273-82-00
Fax: 41-274-63-05

e-mail: skrzynkapodawcza@um.starachowice.pl

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Accept