BlockAdBlock

Wykryto wtyczkę Adblock zainstalowaną w przeglądarce. Niektóre treści na stronie mogą nie wyświetlać się poprawnie.

Stały Rejestr Wyborców

WPISANIE DO REJESTRU WYBORCÓW W CZĘŚCI A I CZĘŚCI B OSÓB STALE ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE STARACHOWIC, A NIE POSIADAJĄCYCH ZAMELDOWANIA NA POBYT STAŁY

Stały rejestr wyborców obejmuje osoby stale zamieszkałe na obszarze gminy, którym przysługuje prawo wybierania. Wyborcy zameldowani na pobyt stały w Starachowicach wpisani są z urzędu do rejestru wyborców Starachowic. Wyborcy, którzy stale zamieszkują na terenie Starachowic bez zameldowania na pobyt stały w Starachowicach, mogą być wpisani do rejestru wyborców wyłącznie na swój wniosek. Wyborcy stale zamieszkali w Starachowicach pod innym adresem, niż adres ich zameldowania na pobyt stały w Starachowicach, mogą być wpisani do rejestru wyborców, pod adresem faktycznego zamieszkania. Wyborca może być wpisany tylko do jednego rejestru wyborców.

♦ KOGO DOTYCZY

  • Osoby fizyczne.

♦ CZAS REALIZACJI

  • Trzy dni od daty wniesienia wniosku.

♦ WYMAGANE DOKUMENTY

♦ OPŁATY

  • Brak

♦ TRYB ODWOŁAWCZY 

  • Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezydenta Miasta Starachowice do miejscowego Sądu Rejonowego w terminie 3 dni od dnia doręczenia decyzji.

♦ MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTU

  • Referat Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych, pokój 11, parter.

♦ PODSTAWY PRAWNE

  • art.18, art. 19 ustawy z dnia 05 stycznia 2011r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2020r. poz. 1319 z późn. zm.),
  • rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 lipca 2011r. w sprawie rejestru wyborców oraz trybu przekazywania przez Rzeczypospolita Polską innym państwom członkowskim Unii Europejskiej danych zawartych w tym rejestrze (Dz. U. z 2017r. poz. 1316 z późn. zm.).
  • Klauzula informacyjna

 

• DANE KONTAKTOWE

Urząd Miejski w Starachowicach

Referat Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych

ul. Radomska 45, 27-200 Starachowice

tel: 41 273-83-46, 41 273-82-45, 41 273-82-47

e-mail: sprawyobywatelskie@starachowice.eu

Serdecznie zapraszamy od poniedziałku do piątku w następujących godzinach: poniedziałek 7:30 do 16:30 i od wtorku do piątku 7:30 do 15:30

Author: Jacek Przepióra
jacek.przepiora@starachowice.eu

Szybki kontakt:

Urząd Miejski w Starachowicach
ul. Radomska 45
27-200 Starachowice

Tel: 41-273-82-00
Fax: 41-274-63-05

e-mail: skrzynkapodawcza@um.starachowice.pl

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Accept