BlockAdBlock

Wykryto wtyczkę Adblock zainstalowaną w przeglądarce. Niektóre treści na stronie mogą nie wyświetlać się poprawnie.

I Zastępca Prezydenta Miasta ds. Gospodarczych

I Zastępca Prezydenta Miasta ds. Gospodarczych - Elżbieta Gralec

Wykonuje zadania powierzone przez Prezydenta, do których w szczególności należy:

1) prowadzenie polityki w zakresie budownictwa komunalnego i socjalnego;
2) zapewnienie sprawnego funkcjonowania gospodarki komunalnej;
3) określenie i realizacja zadań związanych z utrzymaniem infrastruktury komunalnej miasta;
4) planowanie, przygotowanie i prowadzenie inwestycji miejskich;
5) całokształt spraw związanych z ochroną środowiska;
6) nadzorowanie działalności jednostek organizacyjnych miasta w zakresie gospodarki komunalnej;
7) gospodarka gruntami i mieniem gminnym;
8) zapewnienie prawidłowego, terminowego i zgodnego z prawem wykonywania zadań przez nadzorowane komórki organizacyjne Urzędu Miejskiego.

2. Zastępca Prezydenta ds. Gospodarczych prowadzi bezpośredni nadzór nad:

1) Referatem Realizacji Inwestycji,
2) Referatem Urbanistyki i Planowania Przestrzennego;
3) Referatem Geodezji i Zarządzania Nieruchomościami;
4) Referatem Ochrony Środowiska;
5) Referatem Gospodarki Odpadami i Dróg
6) Referatem ds. Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych;
7) Referatem Zamówień Publicznych;
8) Biurem Architekta Miejskiego;
9) Samodzielnym Stanowiskiem ds. Nadzoru Inwestorskiego;
10) Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o.;
11) Zakładem Energetyki Cieplnej Sp. z o. o.

Dane kontaktowe

Sekretariat Zastępców Prezydenta Miasta

pokój: 114 (I piętro)

tel: 41 273 82 08

e-mail: vice@starachowice.eu

II Zastępca Prezydenta Miasta przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków we wtorki w godz. 11.00 - 13.00

 

Author: Agata Maciąg
agata.maciag@starachowice.eu

Szybki kontakt:

Urząd Miejski w Starachowicach
ul. Radomska 45
27-200 Starachowice

Tel: 41-273-82-00
Fax: 41-274-63-05

e-mail: skrzynkapodawcza@um.starachowice.pl

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Accept