BlockAdBlock

Wykryto wtyczkę Adblock zainstalowaną w przeglądarce. Niektóre treści na stronie mogą nie wyświetlać się poprawnie.

Rewitalizacja

Rewitalizacja to hasło, które od pewnego czasu stale towarzyszy wielu działaniom władz miejskich. Informacje o rewitalizacji pojawiają się w lokalnych mediach, podczas spotkań z mieszkańcami, na forach i portalach internetowych. Podejmując temat rewitalizacji warto postawić pytanie czym tak naprawdę jest, czego dotyczy, jak powinna wyglądać? Czy rewitalizacja oznacza to samo co remont czy modernizacja?

Dla wielu osób symbolami rewitalizacji są odnowione rynki, skwery i fontanny, ale rewitalizacja powinna dotykać czegoś znacznie ważniejszego niż samo zagospodarowanie przestrzeni – rewitalizacja powinna koncentrować się na człowieku. To właśnie sedno i serce tego hasła. Rewitalizacja to przede wszystkim niwelowanie problemów społecznych, to aktywizacja społeczności lokalnej, to nowa, lepsza jakość życia dla mieszkańców. Budynki, skwery, rynki czy place są bezwartościowe jeśli nie ma tam ludzi. To przestrzeń miejska jest dla mieszkańców i ma im służyć, a nigdy odwrotnie. Rewitalizacja jest odpowiedzią na problemy społeczne, a działania infrastrukturalne mają być realizowane w synergii z potrzebami i oczekiwaniami mieszkańców.

Starachowice są wyjątkowym miejscem, z wyjątkową historią. Pomimo tego, że miasto wciąż się rozwija jest jeszcze wiele do zrobienia. Na początku 2016 roku Urząd Miejski przeprowadził badanie, którego celem było określenie, które części miasta są dotknięte w sposób szczególny problemami społecznymi, gospodarczymi, środowiskowymi, technicznymi oraz przestrzennymi. Przeprowadzona diagnoza wskazała jednoznacznie gdzie występuje największe bezrobocie, ubóstwo, najniższa aktywność społeczna, niewystarczający poziom edukacji. Badania pokazały także gdzie jest najwięcej zdegradowanych budynków, przestrzeni publicznych, gdzie jest najbardziej zanieczyszczone powietrze.

Na podstawie powyższych danych wskazano 7 obszarów rewitalizacji w naszym mieście: osiedle Stadion, osiedle Majówka, osiedle Wierzbnik, osiedle Wzgórze wraz ze Starachowicami Dolnymi, zbiornik wodny Pasternik, Park Miejski oraz zbiornik wodny Lubianka. Dzięki rewitalizacji powyższe obszary mają szansę rozwój a mieszkańcy na poprawę jakości życia.

Aby rewitalizacja była prowadzona sprawnie i skutecznie potrzebny jest szczegółowy plan oraz strategia działań. Planem dla Starachowic będzie przygotowywany obecnie Gminny Program Rewitalizacji. Nikt inny jak mieszkańcy nie zna lepiej potrzeb oraz możliwości miejsc, w których żyją, pracują, uczą się i spędzają wolny czas.

Author: Aneta Nasternak Kmieć
aneta.nasternak@starachowice.eu

Szybki kontakt:

Urząd Miejski w Starachowicach
ul. Radomska 45
27-200 Starachowice

Tel: 41-273-82-00
Fax: 41-274-63-05

e-mail: skrzynkapodawcza@um.starachowice.pl

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Accept