BlockAdBlock

Wykryto wtyczkę Adblock zainstalowaną w przeglądarce. Niektóre treści na stronie mogą nie wyświetlać się poprawnie.

Wyznaczenie obszaru do rewitalizacji

Obszary do rewitalizacji w Starachowicach wyznaczono na podstawie uchwały Rady Miejskiej w sprawie wyznaczenia na terenie Gminy Starachowice obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji.

Obszar rewitalizacji tworzy 7 obszarów:
- osiedle Wzgórze,
- osiedle Stadion,
- osiedle Majówka,
- osiedle Wierzbnik,
- Zalew Pasternik,
- Zalew Lubianka,
- Park Miejski.

Przyjęcie dokumentu poprzedziła kompleksowa diagnoza całego terenu miasta. Wyznaczony obszar jest zamieszkiwany przez 10 416 osób co stanowi 20,86% mieszkańców i charakteryzuje się największą koncentracją negatywnych zjawisk w sferze społecznej przy jednoczesnym występowaniu negatywnych zjawisk w sferach gospodarczych, środowiskowych, przestrzenno-funkcjonalnych oraz technicznych.
Wyznaczenie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji jest kolejnym krokiem do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji zgodnie z Ustawą o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 r.

Dokumenty:

Delimitacja obszaru rewitalizacji w Gminie Starachowice

Raport z konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej w Starachowicach w sprawie wyznaczenia na terenie Gminy Starachowice obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji.

Mapa obszarów rewitalizacji

Author: Aneta Nasternak Kmieć
aneta.nasternak@starachowice.eu

Szybki kontakt:

Urząd Miejski w Starachowicach
ul. Radomska 45
27-200 Starachowice

Tel: 41-273-82-00
Fax: 41-274-63-05

e-mail: skrzynkapodawcza@um.starachowice.pl

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Accept