BlockAdBlock

Wykryto wtyczkę Adblock zainstalowaną w przeglądarce. Niektóre treści na stronie mogą nie wyświetlać się poprawnie.

Spacery badawcze

Prezydent Miasta Starachowice Marek Materek zaprasza na spacery studyjne po osiedlach Wierzbnik, Stadion oraz Majówka.

Spacery są kolejnym etapem przygotowywania Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Starachowice na lata 2016-2025.

Powyższe osiedla należą do obszarów rewitalizacji, dlatego niezwykle ważne jest poznanie potrzeb, oczekiwań oraz problemów osób zamieszkujących te tereny.

Celem spotkań jest zapoznanie z obszarem rewitalizacji oraz wskazanie miejsc najpilniej potrzebujących interwencji. Będziemy dyskutować o problemach społecznych, gospodarczych i przestrzennych oraz o ich oddziaływaniu na jakość życia mieszkańców.

Harmonogram spotkań:

- 4 listopada 2016 r., godz. 16:00 – os. Wierzbnik, rozpoczęcie spotkania na Rynku

- 7 listopada 2016 r., godz. 16:00 – os. Stadion, rozpoczęcie spotkania przy Pałacyku

- 8 listopada 2016 r., godz. 16:00 – os. Majówka, rozpoczęcie spotkania przy kawiarni „Kafka”

Na spotkaniach będzie także możliwość uzupełnienia Kart przedsięwzięć rewitalizacyjnych, gdzie mieszkańcy, przedsiębiorcy czy organizacje pozarządowe będą mogli zgłosić swoje inicjatywy do Gminnego Programu Rewitalizacji. Przedsięwzięcia rewitalizacyjne to w skrócie wszystkie działania, które będą przeciwdziałać negatywnym zjawiskom społecznym oraz poprawią jakość życia mieszkańców.

Osoby, które nie będą mogły być na spotkaniu zachęcamy do uzupełnienia ankiet konsultacyjnych dotyczących danego osiedla i przesłanie na adres rewitalizacja@starachowice.eu

docAnkieta konsultacyjna - Wierzbnik63.5 KB

docAnkieta konsultacyjna - Majówka63.5 KB 

docAnkieta konsultacyjna - Wzgórze63.5 KB

docAnkieta konsultacyjna - Stadion63.5 KB

Author: Kamil Stanos
kamil.stanos@starachowice.eu

Szybki kontakt:

Urząd Miejski w Starachowicach
ul. Radomska 45
27-200 Starachowice

Tel: 41-273-82-00
Fax: 41-274-63-05

e-mail: skrzynkapodawcza@um.starachowice.pl

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Accept