BlockAdBlock

Wykryto wtyczkę Adblock zainstalowaną w przeglądarce. Niektóre treści na stronie mogą nie wyświetlać się poprawnie.

Zespół ds. Rewitalizacji

Koordynator procesu tworzenia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Starachowice
Aneta Nasternak – Kmieć, Główny Specjalista w Referacie ds. Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych.

Członkowie:
- Beata Duda - Sekretarz Miasta;
- Halina Piwnik - Skarbnik Miasta;
- Małgorzata Galas – Bąba - Kierownik Referatu Inwestycji Miejskich i Rozwoju Gospodarczego;
- Elżbieta Gralec - Kierownik Referatu ds. Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych;
- Szymon Jarosz - Kierownik Referatu Architektury, Planowania Przestrzennego, Geodezji i Zarządzania Nieruchomościami;
- Marcin Bednarczyk - Architekt Miasta;
- Janusz Twardowski - Kierownik Referatu Działalności Gospodarczej i Zasobów Lokalowych;
- Edyta Hamera - Inspektor w Referacie Zamówień Publicznych;
- Aleksandra Muszyńska – Marzec - Radca Prawny.

Zarządzenie Prezydenta w sprawie: ustanowienia Pełnomocnika Prezydenta Miasta Starachowice ds. Rewitalizacji oraz powołania Zespołu ds. Rewitalizacji.

Author: Aneta Nasternak Kmieć
aneta.nasternak@starachowice.eu

Szybki kontakt:

Urząd Miejski w Starachowicach
ul. Radomska 45
27-200 Starachowice

Tel: 41-273-82-00
Fax: 41-274-63-05

e-mail: skrzynkapodawcza@um.starachowice.pl

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Accept