BlockAdBlock

Wykryto wtyczkę Adblock zainstalowaną w przeglądarce. Niektóre treści na stronie mogą nie wyświetlać się poprawnie.

Partycypacja społeczna

Partycypacja społeczna jest najważniejszą częścią procesu rewitalizacji i najprościej mówiąc to aktywne branie udziału w wydarzeniach, które nas dotyczą, czyli możliwość zabierania głosu, uczestniczenia ludzi w działaniach i decyzjach.  

Definicję partycypacji społecznej wprowadza również Ustawa o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 r. tj.:

Partycypacja społeczna obejmuje przygotowanie, prowadzenie i ocenę rewitalizacji w sposób zapewniający aktywny udział interesariuszy, w tym poprzez uczestnictwo w konsultacjach społecznych oraz w pracach Komitetu Rewitalizacji.

drabina partycypacji

Formy partycypacji:

- spacery badawcze
- mobilne punkty konsultacyjne
- stały punkt konsultacyjno-informacyjny
- wizyty w podwórkach lub mikro-festyny sąsiedzkie
- wywiady (badania jakościowe)
- sondy, ankiety (badania ilościowe)
- pula środków, o której decydują sami mieszkańcy (jak budżet partycypacyjny)
- możliwość zgłoszenia własnych zadań przy wkładzie koncepcyjnym lub niematerialnym (inicjatywa lokalna)
- debaty

Cele konsultacji:
- wyrażenie potrzeb i życzeń mieszkańców
- edukacja, rozwijanie kompetencji obywatelskich
- integracja – między sobą i z miejscem zamieszkania
- zmniejszenie oporu na wprowadzanie zmian
- kreatywne pomysły – praca grupowa

Publikacja "Partycypacja społeczna" Masz głos

www.decydujmyrazem.pl

Biała księga konsultacji społecznych

Author: Aneta Nasternak Kmieć
aneta.nasternak@starachowice.eu

Szybki kontakt:

Urząd Miejski w Starachowicach
ul. Radomska 45
27-200 Starachowice

Tel: 41-273-82-00
Fax: 41-274-63-05

e-mail: skrzynkapodawcza@um.starachowice.pl

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Accept