BlockAdBlock

Wykryto wtyczkę Adblock zainstalowaną w przeglądarce. Niektóre treści na stronie mogą nie wyświetlać się poprawnie.

Obszar rewitalizacji

Konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały Rady Miejskiej w Starachowicach w sprawie wyznaczenia na terenie Gminy Starachowice obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji zostały przeprowadzone w okresie od 29.04.2016 r. do 31.05.2016 r.

O spotkaniu mieszkańcy zostali poinformowani poprzez:

- media lokalne,
- media społecznościowe,
- komunikaty na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Starachowicach oraz w Biuletynie Informacji Publicznej,
- informacje w Biurze Obsługi Mieszkańca.

Konsultacje były prowadzone poprzez:

1. Zbieranie uwag w postaci papierowej i elektronicznej, za pomocą formularzy zamieszczonych na stronie internetowej Urzędu miejskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. Formularz konsultacyjny dostępny na stronie internetowej Gminy, należało przesłać na adres mailowy: rewitalizacja@starachowice.eu, przesłać pocztą tradycyjną lub złożyć osobiście w Biurze Obsługi Mieszkańca.
2. Ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Starachowicach w pokoju 219 lub telefonicznie pod nr 41 273 82 79 w godzinach pracy Urzędu tj. od 7.30 do 15.30.
3. Spotkania otwartego z mieszkańcami miasta i interesariuszami rewitalizacji, umożliwiającego omówienie propozycji wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w gminie Starachowice. Spotkanie odbyło się w dniu: 24.05.2016 roku w godzinach 16.00 - 17.30 w Sali Olimpia w siedzibie Urzędu Miejskiego w Starachowicach.

Raport z konsultacji społecznych obszaru rewitalizacji

mapa

Author: Kamil Stanos
kamil.stanos@starachowice.eu

Szybki kontakt:

Urząd Miejski w Starachowicach
ul. Radomska 45
27-200 Starachowice

Tel: 41-273-82-00
Fax: 41-274-63-05

e-mail: skrzynkapodawcza@um.starachowice.pl

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Accept