BlockAdBlock

Wykryto wtyczkę Adblock zainstalowaną w przeglądarce. Niektóre treści na stronie mogą nie wyświetlać się poprawnie.

Czym jest rewitalizacja?

Rewitalizacja to hasło, które od pewnego czasu stale towarzyszy wielu działaniom władz miejskich. Informacje o rewitalizacji pojawiają się w lokalnych mediach, podczas spotkań z mieszkańcami, na forach i portalach internetowych. Podejmując temat rewitalizacji warto postawić pytanie czym tak naprawdę jest, czego dotyczy, jak powinna wyglądać? Czy rewitalizacja oznacza to samo co remont czy modernizacja?

Dla wielu osób symbolami rewitalizacji są odnowione rynki, skwery i fontanny, ale rewitalizacja powinna dotykać czegoś znacznie ważniejszego niż samo zagospodarowanie przestrzeni – rewitalizacja powinna koncentrować się na człowieku. To właśnie sedno i serce tego hasła.

Rewitalizacja to przede wszystkim niwelowanie problemów społecznych, to aktywizacja społeczności lokalnej, to nowa, lepsza jakość życia dla mieszkańców.

Budynki, skwery, rynki czy place są bezwartościowe jeśli nie ma tam ludzi. To przestrzeń miejska jest dla mieszkańców i ma im służyć, a nigdy odwrotnie. Rewitalizacja jest odpowiedzią na problemy społeczne, a działania infrastrukturalne mają być realizowane w synergii z potrzebami i oczekiwaniami mieszkańców.

Pojęcie "rewitalizacja" zostało również zdefiniowane w Ustawie o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 r. (Dz.U. 2015 poz. 1777) i brzmi ono następująco:

Rewitalizacja stanowi proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych, prowadzony w sposób kompleksowy, poprzez zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki, skoncentrowane terytorialnie, prowadzone przez interesariuszy rewitalizacji na podstawie gminnego programu rewitalizacji.

 

Author: Aneta Nasternak Kmieć
aneta.nasternak@starachowice.eu

Szybki kontakt:

Urząd Miejski w Starachowicach
ul. Radomska 45
27-200 Starachowice

Tel: 41-273-82-00
Fax: 41-274-63-05

e-mail: skrzynkapodawcza@um.starachowice.pl

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Accept