BlockAdBlock

Wykryto wtyczkę Adblock zainstalowaną w przeglądarce. Niektóre treści na stronie mogą nie wyświetlać się poprawnie.

Modelowa Rewitalizacja Miast

Modelowa Rewitalizacja Miast to konkurs dotacji prowadzony przez Ministerstwo Rozwoju, którego celem jest wsparcie miast w procesie opracowywania programów rewitalizacji i modelowych działań w zakresie rewitalizacji na obszarach miejskich. Opracowane lub zaktualizowane w ramach konkursu programy rewitalizacji będą traktować rewitalizację jako proces kompleksowy, uwzględniający elementy zarówno infrastrukturalne i gospodarcze, jak również społeczne. Efekty dofinansowanych projektów będą mogły stanowić wzór, dla innych miast, realizujących własne projekty rewitalizacyjne. 

Gmina Starachowice jest jednym z 20 miast w Polsce, które otrzymało grant z Ministerstwa Rozwoju i prowadzi pilotażowy projekt rewitalizacji "Starachowice OD nowa".

 Całkowity koszt projektu to 2 805 380 złotych, a wysokość otrzymanego grantu wynosi 2 485 380 tysięcy złotych. Przekazane z ministerstwa fundusze zostaną przeznaczone na przygotowanie dokumentacji, która pozwoli Gminie starać się o dalsze dofinansowanie na inwestycje w ramach funduszy unijnych.

Projekt jest realizowany dwutorowo i zakłada inwestowanie w ludzi, ich aktywizację zawodową i społeczną. 

Wsparcie w ramach projektu obejmie m.in. Osiedle Wzgórze wraz z Kolonią Robotniczą, Park Miejski, którego koncepcja zagospodarowania będzie tworzona wspólnie z mieszkańcami miasta. W projekcie uwzględniono również teren Starachowic dolnych oraz budynek Pałacyku. Tereny te, to wskazane przez gminę obszary kryzowe, które zostały objęte projektem.

logotyp projekt

Author: Aneta Nasternak Kmieć
aneta.nasternak@starachowice.eu

Szybki kontakt:

Urząd Miejski w Starachowicach
ul. Radomska 45
27-200 Starachowice

Tel: 41-273-82-00
Fax: 41-274-63-05

e-mail: skrzynkapodawcza@um.starachowice.pl

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Accept